Mechaniky ve hře

Jak se to hraje...

6. ledna 2015 v 15:15
Při tvorbě hry jsem se snažil co nejvíce přiblížit mé vlastní představě o dobré vesmírné strategii a ne upravovat některou z existujících her. Myslím si, že se díky tomu ve hře objevuje alespoň několik mechanik o kterých nevím, že by byly v jiné hře.

Mapa a setup: Podle počtu hráčů se postaví mapa složená z 6-10 oblastí a z políček (hexů) s domovskou planetou. Oblastí se rozumí trojice hexů z nichž vždy na jednom je planeta. Umísťují se rubem vzhůru tak, aby hráči nevěděli co se v nich nachází. Oblasti jsou si rovnocenné z hlediska hexů pomáhajících a škodících hráči. Díky tomu je vždy "hustota" dobrých a špatných políček na celé mapě rovnoměrná. Rovněž planety jsou dost rovnoměrně rozmístěny po celé mapě. Přesto je mapa pokaždé dost odlišná a ovlivňuje strategii hráčů.
Rasy ve hře: Ve hře se vždy nachází 4 rasy bez ohledu na počet hráčů. Každé rase přísluší určitá barva, která tuto rasu identifikuje. Každá rasa má jiné schopnosti a jiné lodě. Hráči mohou na svých planetách mít jakoukoliv kombinaci ras bez ohledu na to, za jakou rasu hrají. Za obyvatele své rasy dostávají pouze dvojnásobek vítězných bodů.
Planety a jejich populace: Planety jsou velikosti 2-4, což značí kolik se na ní vejde obyvatel (barevných kostiček). Každá rasa dává planetě speciální schopnost. Každá planeta vyrábí lodě podle toho, jaké rasy na ní jsou. Čím více je na planetě zástupců jedné rasy, tím levněji lodě vyrábí. Má tedy smysl mít na planetě co nejvíce ras (schopnosti planety), ale i pouze obyvatele jedné rasy (levná výroba lodí).
Příjem a množení: Na každé planetě se každé kolo rozhodnete, jestli chcete vydělávat peníze (1$ za každého obyvatele) nebo jestli na planetu umístíte další kostičku populace. Ve hře kupujete vše za peníze nicméně cena lodí je ovlivněna tím, kolik máte na planetě obyvatel.
Lodě: Lodě mají vždy barvu podle rasy, která je vyrobila. Hráč tak může vyrábět pouze lodě ras, které má na planetách. Jsou ztvárněny žetonem s bitevníkem na jedné straně a transportem na straně druhé. Hráč umístí loď na herní plán libovolnou stranou a postaví tak bitevník nebo transport. Na loď nebo jejich skupinu se umístí žeton flotily (se znakem hráče). Ostatní hráči tak nikdy neví, kolik máte ve flotile bitevníků a kolik transportů. Bitevníky slouží k boji ve vesmíru a bombardování planet a každý má unikátní schopnosti podle barvy (rasy, která ho postavila). Transporty slouží k dobývání planet a jsou ekvivalentem jedné kostičky populace, které se nachází na planetách.
Agenti a karty diplomacie: Agent je loď, která plní funkci diplomata a sabotéra. Hráči kupují karty na kterých mají úkoly. Musejí vždy dopravit agenta na určité místo a pak zahrát kartu. Některé karty pomáhají neutrálním planetám (Humanitární pomoc, Obchodní cesta apod.), jiné škodí protihráčům (Léčka, Povstání, apod.). Protože se vám agent vždy vrátí ke znovupoužití, tak ho lze použít i jako blafovací jednotku (flotilou plnou agentů nic neriskujete, ale účinně zastrašujete protivníka).
Diplomacie: Především pomocí karet diplomacie Spojenectví a Obchodní cesta můžete navázat s neutrálními planetami svazky, které vám vydělávají peníze a vítězné body. Někdy je tak výhodnější se se silnou neutrální planetou spojit než se ji snažit dobýt.
Vítězné body: Ve hře jsou 3 různé druhy vítězných bodů, které získáváte. Hru vyhrajete, pokud získáte alespoň 21 bodů jednoho druhu nebo pokud máte ze všech hráčů největší součet všech tří druhů bodů v cca 12. kole hry. Můžete se tak zaměřit na získávání bodů jednoho druhu (body slávy, rozvoje nebo populace) nebo na všechny body zároveň. To velmi ovlivní Vaší strategii- budete dobývat planety, vynalézat pokroky, půjdete diplomatickou cestou nebo budete vše kombinovat.
Boje ve vesmíru a na planetách: Ve vesmíru spolu bojují bitevníky a na planetách obyvatelé s transporty. Oba boje probíhají stejně. Oba hráči rozdělí jednotky do dvou skupin- do frontových jednotek a do posil. Oba hráči hodí kostkou. Hráči mohou kostku přehodit, pokud přisunou jednotku z posil. Porovnají se oba hody. Hráč s nižším číslem přijde o jednu frontovou loď a o všechny posily, které přisunul. Jedná se o jednoduchou mechaniku, kde můžete často boj rozhodnout včasným přisunutím posil (kterým ale riskujete více lodí).
 
 

Reklama